Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

Arşiv 29 Ekim 2020

DİSKALKULİ NEDİR?

Gelişimsel diskalkuli, normal bir çocukta aritmetik becerilerin kazanılmasını etkileyen özel bir öğrenme bozukluğudur. Zayıf öğretim, çevresel yoksunluk ve düşük zeka gelişimsel diskalkuli etiyolojisinde yer alsa da, mevcut veriler bu öğrenme bozukluğunun ailesel-genetik yatkınlığı olan beyin temelli bir bozukluk olduğunu göstermektedir. Gelişimsel diskalkulinin nörolojik etkisinin her iki yarım küreyi, özellikle de sol parietotemporal alanları içerdiği düşünülmektedir.

Daha fazlasını oku

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE SAHİP ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARI NELER YAPABİLİR?

Çocukları özel öğrenme güçlüğü tanısı alan birçok aile bundan sonraki süreçte neler yapabileceği ve ona nasıl yaklaşacağı konusunda kafa karışıklığı yaşayabilmektedir. Öncelikli olarak bu durumu kabul etmek, sabırlı yaklaşmak, hoşgörülü olmak; aslında çocuğunuzun yaşadığı sıkıntıları anlayan bir pencereden bakmak ona en çok yardımcı olacak yaklaşımdır. Unutmayın ki o da yaşadığı bu sıkıntının kaynağını bilemeden, gerek

Daha fazlasını oku

DİSLEKSİ ve DİL GELİŞİMİ

Son 20 yıldır, öğrenme güçlükleri ve dil bozuklukları arasındaki ilişki bilimsel araştırmalara konu olmaktadır. Araştırmaların sonucunda öğrenme güçlükleri ve dil bozuklukları arasında yoğun bir ilişki olduğu tekrar tekrar bulgulanmıştır (Turan ve Yükselen, 2004). Gibbs ve Cooper (1989) tarafından, öğrenme güçlüğü tanısına sahip olan çocukların %96’sının aynı tip iletişim bozukluğunu yaşadığı iddia edilmiştir. Öğrenme güçlüğü yaşayan

Daha fazlasını oku

ÜSTÜN POTANSİYELLİ ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme hayat boyu devam eden bir süreçtir, bu nedenle öğrenme ile ilgili bireyin yaşadığı güçlük de tüm hayatını olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Özel öğrenme güçlüğü sadece normal zihinsel düzeydeki çocuklarda değil aynı zamanda üstün zekâ dediğimiz normal üstü zihinsel düzeydeki çocuklarda da görülebilmektedir. Üstün zekâya eşlik eden öğrenme güçlüğü varsa bu çocuklara iki kere farklı çocuklar

Daha fazlasını oku

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedir?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, dikkati sürdürmede güçlük ve yetersiz dürtü kontrolü gibi temel belirtilerin gözlendiği bir bozukluktur (McCracken 2000). Günümüzde DEHB’nin oluş nedeni aslında tam olarak aydınlatılmamış olmasına karşın, biyolojik ve çevresel etmenlerin rol oynadığı ile ilgili fikirler ortaktır. Aynı zamanda aile yaşantısı, eğitim ve öğretim ortamında yaşanılan

Daha fazlasını oku

DİSLEKSİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne (2013) göre; yeterli zekâ, sosyokültürel fırsatlar ve bireye uygulanan eğitime rağmen verimli okuma becerisi kazanmada meydana gelen beklenmedik ve kalıcı başarısızlık disleksi olarak tanımlanmaktadır. Disleksi bireylere göre farklılık göstermekte; bireyin yapısı, çevresel faktörler, aile desteği, aldığı eğitimin süresi ve etkililiği, bireydeki disleksinin yapısını değiştirmektedir. Tüm bunlara rağmen genel anlamda disleksinin belirtilerini şu

Daha fazlasını oku

Özel Öğrenme Güçlüğünde Nörobilişsel Araştırmalar

Dünya Sağlık Örgütü’ne (2013) göre; yeterli zekâ, sosyokültürel fırsatlar ve bireye uygulanan eğitime rağmen verimli okuma becerisi kazanmada meydana gelen beklenmedik ve kalıcı başarısızlık özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanmaktadır. Özel öğrenme güçlüğü bireylere göre farklılık göstermekte; bireyin beyin yapısı, çevresel faktörler, aile desteği, aldığı eğitimin süresi ve etkililiği, bireydeki özel öğrenme güçlüğünün yapısını değiştirmektedir. Nedenleri

Daha fazlasını oku

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Günümüzde özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) dinleme, konuşma, temel okuma, anlama, aritmetik hesaplama, matematiksel mantık kurma ve yazılı anlatım becerilerinin kazanılması ve kullanılmasında gecikme ya da bozulma ile kendini gösteren bir grup heterojen bozukluğu içeren bir terim olarak kullanılmaktadır (Asfuroğlu ve Fidan, 2016). ÖÖG’nin etkilediği alanlara göre üç türü bulunmaktadır. Bunlar; okuma güçlüğü (disleksi), yazılı anlatım

Daha fazlasını oku

YAŞ DÖNEMLERİNDE ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özel öğrenme güçlüğü; sağlam duyular, normal bir zekâ ve yeterli sosyo-kültürel bir seviyeye sahip olmasına rağmen öğrenmede beklenmedik, ve kalıcı zorluklara sahip; etkili okuma, yazma ve hesaplamada zorluk yaşayan hetorojen bir grubu tanımlayan genel bir terimdir. (Taur ve ark, 2014) Karaca’ ya göre özel öğrenme güçlüğünü belirtileri üç ana dönemde incelenmiştir. (2018) • Erken dönem

Daha fazlasını oku

DİSLEKSİ, AKRAN ZORBALIĞI VE ÇOCUKLUK ÇAĞI DEPRESYONU

Akran zorbalığı, birbirileri arasında akademik veya fiziksel güç dengesizliği görülen çocuklar arasında, birinin diğer kişiye isteyerek ve bilinçli olarak farklı yollarla zarar verdiği ,devamlılığı olan agresif bir davranış biçimidir ( Olweus, 1993). Okulda edinilen deneyimler ve paylaşımlar, çocukların ve gençlerin sosyal çevre edinmesinin yanı sıra, onların sosyal yeteneklerini ilertletmeye; fiziksel, bilişsel ve emosyenel gelişimlerini desteklemeye

Daha fazlasını oku