Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

DİSGRAFİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

DİSGRAFİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Disgrafi, harf oluşumu / okunabilirlik, harf aralığı, yazım, ince motor
koordinasyon, yazma hızı, dilbilgisi ve kompozisyon ile ilgili sorunlar dahil
olmak üzere herhangi bir aşamadaki yazma becerisi bozukluğudur. Edinilmiş
disgrafi, (mevcut beyin yolları bir olay tarafından bozulduğunda ortaya çıkar) ve
gelişimsel disgrafi (yeterli öğrenme fırsatı ve bilişsel potansiyele rağmen yazma
becerilerini edinmedeki zorluk) olarak ikiye ayrılır (Nicholson ve ark.,2011).

Semptomlar; (APA,2013)
 Yanlış veya yavaş ve zahmetli kelime okuma
 Okunanın anlamını anlamada güçlük
 Yazımla ilgili zorluk
 Yazılı anlatımda zorluk
 Sayı anlamında, sayı gerçeklerinde veya hesaplamada ustalaşma
zorlukları
 Matematiksel akıl yürütme ile ilgili zorluklar olarak belirtilmektedir.

Bozukluğa atfedilen teorik mekanizmalara bağlı olarak, disgrafide görülen
kesin tanım ve kusurlarla ilgili birçok tartışma vardır (Tseng ve ark., 2000).
Tarihsel olarak disgrafi, genellikle kas koordinasyon eksikliğinden dolayı yazılı
metnin üretiminde bir bozulma olarak tanımlanıyordu. Etkilenen çocuklarda
yapılan spesifik testler, ince motor görevlerin performansındaki küçük
farklılıkları (örneğin, tekrarlayan parmak vuruşları) veya anormal el gücü ve
dayanıklılığı ölçümlerini vurguladı. (Fournier ve ark., 2010). Bu eksiklikler, ince
motor koordinasyon, görsel algı ve propriyosepsiyondaki engellerden
kaynaklanıyordu ve okunaksız veya yavaş şekillenmiş yazılı bir ürün ortaya
koyuyordu. Araştımalar, diğer öğrenme bozukluklardaki gibi erken teşhis ve
bireysel eğitim programının bu tip bozukluklarda önemli olduğunu
savunmaktadırlar (Deuel ve ark,1995).

KAYNAKÇALAR
Nicolson RI, Fawcett AJ. Dyslexia, dysgraphia, procedural learning and the
cerebellum. Cortex 2011;47:117-27. 10.1016
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of
mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: Author.

Tseng MH, Chow SM. Perceptual-motor function of school-age children with slow
handwriting speed. Am J Occup Ther 2000;54:83-8. 10.5014/ajot.54.1.83
Fournier del Castillo MC, Maldonado Belmonte MJ, Ruiz-Falcó Rojas ML, et
al. Cerebellum atrophy and development of a peripheral dysgraphia: a paediatric
case. Cerebellum 2010;9:530-6. 10.1007/s12311-010-0188-3
 Deuel RK. Developmental dysgraphia and motor skills disorders. J Child
Neurol 1995;10 Suppl 1:S6-8. 10.1177/08830738950100S103

admin

Yorumlar kapalı.