Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

DİSKALKULİ NEDİR?

DİSKALKULİ NEDİR?

Gelişimsel diskalkuli, normal bir çocukta aritmetik becerilerin kazanılmasını
etkileyen özel bir öğrenme bozukluğudur. Zayıf öğretim, çevresel yoksunluk ve düşük
zeka gelişimsel diskalkuli etiyolojisinde yer alsa da, mevcut veriler bu öğrenme
bozukluğunun ailesel-genetik yatkınlığı olan beyin temelli bir bozukluk olduğunu
göstermektedir. Gelişimsel diskalkulinin nörolojik etkisinin her iki yarım küreyi,
özellikle de sol parietotemporal alanları içerdiği düşünülmektedir. Gelişimsel
diskalkuli yaygın bir bilişsel engeldir; okul popülasyonundaki yaygınlığı yaklaşık% 5-
6 olup, gelişimsel disleksi ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna benzer bir
sıklıktır. Ancak bunların aksine, erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da yaygındır.
Gelişimsel diskalkuli, örnekleri dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, gelişimsel
dil bozukluğu, epilepsi ve fragil X sendromunu içeren nörolojik bozukluklarda
sıklıkla karşılaşılır. Gelişimsel diskalkulinin uzun vadeli prognozu bilinmemektedir.
Gelişimsel diskalkulinin sonuçları ve etkilenen bireylerin eğitimi, istihdam ve
psikolojik refahı üzerindeki etkisi bilinmemektedir. (Karaca, 2018)
Gelişimsel diskalkulinin belirtileri daha çok büyük yaşlara (9- 12)
gelindiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu çağa gelindiğinde, diskalkülisi olan çocuklar
sayma becerilerinde ustalaşamazlar ve daha fazla, daha az ve eşdeğerlik gibi
kavramları anlamakta zorluk çekebilirler; sayıların sayısal değerini tanımak; bir çift
sayıdan hangisinin daha büyük veya daha küçük olduğunu belirlemek; sayıları hem en
düşükten en yükseğe hem de tam tersi sırayla doğru şekilde düzenlemek gibi
yönergeleri tam anlamıyla yapamamaktadırlar. Ayrıca çoğu çocuk parayla başa
çıkma, takvim bilgilerini anlama ve kontrolleri kullanma konusunda yetkin değildir.
Bu yaş grubunda, gelişimsel diskalkuli, aşırı öğrenilen bilgilerin geri getirilmesindeki
eksikliklerle karakterizedir. 13 – 9 veya 7 × 6 gibi işlemleri çözmek, aritmetik
problemleri çözmedeki zorluklarını aşmak amacıyla, çocuklar kendi kendilerine
verimsiz stratejiler kullanmaya çalışırlar. Sonuç olarak, çıkarma, çarpma veya
bölmeye ek olarak karmaşık alıştırmalar için gerekli olan eksik prosedürel
bilgilerinden kaynaklanan hatalar yaparlar. Bu hatalar, aritmetik işarete dikkat
etmemeyi, yanlış işaretin kullanılmasını, rakamları unutmayı, yanlış yerleştirmeyi
veya aritmetik alıştırmaları yanlış yönde yapmayı içerebilir. (Shalev ve ark, 2001)

Çekoslovakya, Bratislava’daki normal okullardan on bir yaşındaki
öğrencilerin matematiksel yeteneklerine ve engellerine ilişkin bir araştırma
sunulmuştur. Nörolojik muayenesi olan normal IQ’lu 66 şüpheli diskalküli

sembolik işlevleri ölçen bir dizi test uygulandı. Testler karakterize edilir ve
sonuçlar kısaca açıklanır. Test maddelerine yönelik bazı somut patolojik
çözüm örnekleri verilmiştir. Bu araştırma, sözde normal popülasyondaki
çocukların yaklaşık% 6’sının haklı olarak bu çalışmada tanımlandığı gibi
gelişimsel diskalküli semptomlarına sahip olmasının beklenebileceğini
göstermektedir. (Kosc,1974)

KAYNAKÇALAR

Karaca O., Karaca D.T., Çalış S., Yiğit G. (2018). Disleksi: Özgül Öğrenme Güçlüğü
(1.Baskı). İstanbul: Psikonet Yayınları
Shalev R. S., GrossTsur.V. (2001). Developmental Dyscalculia. Pediatric Neurology.
24(5). p.337 342.
Kosc L. (1974). Developmental Dyscalculia. Journal of Learning Dsiabilities. (1).

Diskalkuli matematik ile ilgi öğrenme sorunları olarak tanımlanan öğrenme güçlüğü türüdür. Diskalulisi olan bireyler

-Rakamları karıştırır,
-Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme
işlemlerinde sorun yaşar,
-İşlem basamaklarını karıştırır,
-Çarpım tablosunu ezberleyemez,
-Onluk bozarak ve onluk alarak yapılan işlemlerde sorun yaşar,
-Problemlerde zorlanır.

Yorumlar kapalı.
Call Now ButtonBizi Arayın