Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

Diskalkuli Nedir?

Diskalkuli Nedir?

Okumayı ve yazmayı öğrenmedeki zorluk gibi aritmetik öğrenmede
zorluk, çocuklukta yaygın bir öğrenme bozukluğudur. Bu bozuklukların her
birinin ilkokul öğrencileri arasında yaygınlığı yaklaşık% 5’tir. (Afonso ve ark.,
2015). Diskalkuli genellikle ruhsal bozukluklarla da ilişkilendirildiği
görülmüştür. (Von Aster ve ark., 2007). Etkilenen çocukların çoğu, sayma ve
aritmetiğe karşı olumsuz bir tutum kazanmakta ve bundan dolayıda genellikle
belirli bir matematik kaygısına veya hatta genelleştirilmiş bir okul fobisine
dönüşmekte olduğu görülmektedir. (Krinzinger ve ark., 2006). Özel olarak tedavi
edilmediği sürece, diskalkuli yetişkinliğe kadar devam eder. (Gerber ve
ark.2017). İleriki süreçlerde kalıcı olarak kişilik gelişimi, okullaşma ve mesleki
eğitimi bozabilmektedir. Zayıf aritmetik becerilere sahip yetişkinler iş
piyasasında büyük bir dezavantaj yaşadığı için diskalkuli de ekonomik bir sorun
olarak sayılmaktadır. (Butterworth ve ark. 2011). Bu nedenle, öğrenme
bozukluklarının erken tanınması ve ayırıcı tanısı, yalnızca bu bozukluklardan
kaynaklanan ikincil durumlarla sık sık ilgilenmek zorunda olan çocuk
psikiyatristleri için değil, aynı zamanda pratisyen hekimler ve çocuk doktorları
için de önemli bir konudur. Anaokulu yıllarındaki okul becerilerindeki güçlük bir
problemin erken bir işareti olabilir.
DSM-5, diskalkuliyi belirli bir öğrenme bozukluğu, matematikte bir engel
olarak tanımlar ve kriterleri şunlar olarak belirlenmiştir: (APA,2013)

 Sayıları tanıma ve sıralanmasında zorluk
 Aritmetik gerçeklerin ezberlenmesinda zorluk
 Doğru ve akıcı hesaplamada zorlanma
 Doğru matematik muhakemesi yapamama

Diskalkulinin birçok katkıda bulunan nedeni vardır. Bununla birlikte, mevcut
literatürde gelişimsel diskalkuli ve diğer öğrenme bozukluklarının çok faktörlü
kökenini destekleyen bir fikir birliği vardır. Diskalkuli ayrıca nörolojik
hastalıklardan muzdarip çocuklarda da sıklıkla görülmektedir. (Von Aster ve ark.
2007)
Diskalkulisi olan çocukların ve ergenlerin tedavisi, bozukluğun
heterojenliği ve genellikle onunla ilişkili komorbid bozukluklar nedeniyle
karmaşık bir konudur. Kalıcı bir terapötik fayda için en iyi şans için, tedavi,
tanısal değerlendirmenin bulgularına göre bireysel olarak eğitim programı

uyarlanmalıdır. Bu program hastanın bireysel bilişsel işlevsel profiline
uyarlanmalıdır ve bunlara eşlik eden şiddetli psikopatolojik belirtiler (anksiyete,
depresyon veya DEHB gibi) eşlik ediyorsa, ilaçları ve psikoterapiyi de içerebilir.
(Kauffman ve ark. 2003)

KAYNAKÇALAR
Afonso O, Suárez-Coalla P, & Cuetos F (2015). Spelling impairments in Spanish
dyslexic adults. Frontiers in Psychology, 6, 466.
Von Aster MG, Shalev R. Number development and developmental dyscalculia. Dev
Med Child Neurol. 2007;49:868–873.
von Aster M,G, Schweiter M, Weinhold-Zulauf M. Rechenstörungen bei Kindern:
Vorläufer, Prävalenzen und psychische Störungen. Zeitschrift Entwicklungspsychol
Pädagog Psychol. 2007;39:85–96.
Krinzinger H, Kaufmann L. Rechenangst und Rechenleistung. Sprache, Stimme,
Gehör. 2006;30:160–164.
Gerber PJ. The impact of learning disabilities on adulthood: a review of the
evidenced-based literature for research and practice in adult education. J Learn
Dis. 2012;45:31–46.
Butterworth B, Varma S, Laurillard D. Dyscalculia: From brain to
education. Science. 2011;332:1049–1053.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of
mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: Author.
 Kaufmann L, Handl P, Thoeny B. Evaluation of a numeracy intervention program
focusing on basic numerical knowledge and conceptual knowledge: a pilot study. J
Learn Disabil. 2003;36:564–573.

Yorumlar kapalı.
Call Now ButtonBizi Arayın