Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

DİSLEKSİ TANISINDA KULLANILAN TESTLER

DİSLEKSİ TANISINDA KULLANILAN TESTLER

Disleksi tanısı konulurken çeşitli testlerden yararlanılır. Bunlardan en önde gelenleri WISC-IV ve CAS’tir. Bu testlerle çocuk standardize edilmiş ve geçerliliği kanıtlanmış bir dizi alt testten oluşan değerlendirmeye tabi tutulur. Testlerin puanlandırılması ve her alt dalın kendi içinde ve genel sonuca göre değerlendirilmesi sonucu belli puan değerleri oluşur. Elde edilen sonuçlar baz alınarak çocuğa özel ve özellikle hangi alt dalda desteğe ihtiyacı olduğuna göre bir eğitim programı oluşturulur. Tanı sürecinde testlerde elde edilen sonucun yanında aynı zamanda evde ailenin, okulda öğretmenlerin ve başvurulan uzmanların gözlemleri de göz önünde bulundurulur. Ayrıntılı veriler toplandıktan sonra disleksi tanısı konulan çocuk ile daha kapsamlı ve doğru bir yaklaşım oluşturularak eğitim süreci başlatılır. Tanı sürecinde kullanılan WISC-IV testi sözel ve performans olarak adlandırılan iki ana alt daldan oluşur. Sözel ana alt dalı kendi içinde genel bilgi, benzerlikler, aritmetik, sayı dizisi, yargılama ve sözcük dağarcığı olarak altı dala ayrılır. Performans ana alt dalı ise resim düzenleme, resim tamamlama, parça birleştirme, küplerle desen verme, labirent ve şifre olarak altı dala ayrılır. Tüm dallardan gelen puanlar genel puan, sözel alt dalından gelen puan sözel alt puanı, performans alt dalından gelen puan ise performans alt puanı olarak adlandırılır. CAS (Cognitive Assessment System) testinde ise Planlama, Dikkat, Eşzamanlılık ve Ardıllık olarak dört alt ana dal bulunur. Bu ana dallar da kendi içlerinde kategorilere ayrılır ve her birinin puanı belirlenir. Genel puanın yanında alt dalların da kendi içlerinde puanlanması testi puanlayan uzmana asıl sorun alanıyla ilgili önemli bir bilgi sunar ve disleksi ile çalışırken büyük oranda fayda sağlar.

Yorumlar kapalı.
Call Now ButtonBizi Arayın