Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

OKUMA GÜÇLÜĞÜ VE EĞİTİMİ

OKUMA GÜÇLÜĞÜ VE EĞİTİMİ

Okuma, yazılı kelimenin hakim olduğu modern toplumlarımızda hayatımızı
sürdürebilmek için gerekli bir beceridir. Okuma, bir bireyin akademik bağlamda
öğrenme yeteneğinin temelidir ve akademik başarı için esastır. (Reschy,2010).
İşyerleri, son on yılda gittikçe daha fazla okuryazarlığa bağımlı hale geldi ve düşük
ücretli, güvensiz işler bile günümüzde yeterli okuryazarlık becerileri gerektiriyor.(De
Beer,214). Okuryazarlığın öğrenme ve istihdam fırsatlarının temel bir çekirdeği
olarak rolüne ek olarak, kişinin sağlığını yönetmek, sosyal olarak aktif kalmak,
bilinçli kararlar vermek ve politik olarak meşgul olmak için iyi okuryazarlık
becerilerine ihtiyaç vardır. (UNESCO,2005) Okuryazarlık, bu nedenle, temel bir
yaşam becerisi olarak kabul edilir ve bu nedenle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi (UNESCO,2005) tarafından temel bir insan hakkı ilan edilmiştir. Akıcı
okuma, bilgi toplumumuzda sosyo-ekonomik başarı elde etmek için çok önemli kabul
edilir. Disleksinin en kalıcı belirtisi, akıcı okumadır. Akıcı bir okuyucu olamama,
sadece gelişimsel bir gecikmenin yansıması değildir, yetişkinlik boyunca kalıcı
olabilmektedir. (Ferre, 2015)
İyileştirici öğretimin etkileri üzerine yapılan araştırmalar, disleksiklerin
okuma akıcılığı sorunlarının, özel eğitim desteğine oldukça dirençli olduğunu ve uzun
bir okul temelli iyileştirme döneminden sonra bile, disleksi olan çocuklar tipik olarak
akıcı okuyucular olarak kalmaya devam ettiklerini göstermektedir (Denton,2013).
Dolayısıyla, disleksideki bozuklukların, toplumumuzda temel bir beceriye müdahale
ettiği için, kişinin yaşamdaki potansiyelini gerçekleştirme olasılıklarını sınırladığı
açıktır. Yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi vardır ve disleksi olan çocuklar
önemli stres faktörlerine maruz kalırlar ve depresyon ve anksiyete semptomları dahil
olmak üzere ciddi olumsuz psikososyal sonuçlar açısından riski altındadır.
(Shaywitz,2008) Bu nedenle, disleksinin yaşam kalitesini ne ölçüde etkilediğini
araştırmak birincil ilgi konusudur, bu da sonuçta klinik ilişkisini tanımlamaktadır. Bir
hastalık veya bozukluk nedeniyle yaşam kalitesindeki kaybı ölçmek için standart bir
yöntem, Kaliteye Göre Ayarlanmış Yaşam Yılı (QALY) ölçüsüdür. Bu ölçüyü
kullanarak, Hollanda'da [29] şiddetli disleksi olan bireylerin yaşam kalitesi üzerine
yapılan bir çalışma (popülasyonun% 4'ünde prevalans), epilepsi tanısı alan bireylerin
yaşam kalitesinde önemli bir kayıp yaşadıklarını ortaya koymuştur. (Shaywitz,2008)

Kaynakça
Reschly A.L. Reading and School Completion: Critical Connections and Matthew
Effects. Read. Writ. Q. 2010;26:67–90.
De Beer J., Engels J., Heerkens Y., Van Der Klink J. Factors Influencing Work
Participation of Adults with Developmental Dyslexia: A Systematic Review. BMC
Public Health. 2014
European Comission . EU High Level Group of Experts on Literacy. European
Comission; Luxembourg: 2012.
UNESCO . Education for All: Literacy for Life. UNESCO; London, UK: 2005.
Sanchez Moretti G., Frandell T.  Literacy from a right to education perspective.
Report of the Director General of UNESCO to the United Nations General Assembly
68th Session. UNESCO; London, UK: 2013.
Ferrer E., Shaywitz B.A., Holahan J.M., Marchione K.E., Michaels R., Shaywitz S.E.
Achievement Gap in Reading Is Present as Early as First Grade and Persists through
Adolescence. J. Pediatr. 2015
Shaywitz S., Morris R., Shaywitz B. The education of dyslexic children from
childhood to young adulthood. Annu. Rev. Psychol. 2008
. Denton C.A., Tolar T.D., Fletcher J.M., Barth A.E., Vaughn S., Francis D.J. Effects
of Tier 3 Intervention for Students with Persistent Reading Difficulties and
Characteristics of Inadequate Responders. J. Educ. Psychol. 2013

Yorumlar kapalı.
Call Now ButtonBizi Arayın