Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

Etiket özel öğrenme güçlüğü

DİSKALKULİ İLE NASIL ÇALIŞILIR?

Matematik öğrenmede sembollerin, işlemlerin ve bu işlemlere bağlı olarak ifade edilen kelimelerin anlamlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılması yatar. Bu sebeple, diskalkulisi olan çocuklarla matematik çalışırken çoklu duyusal öğretme tekniklerinden faydalanmak gerekir. Ayrıca matematik soyut kavramlardan oluştuğu için, temel kavramların öğretiminde somut nesnelerden (bloklar, küpler, sayma çubukları gibi) faydalanılarak keşfetmesi, ölçmesi, karşılaştırması, birleştirip-ayırması sağlanmalıdır. Bir diğer

Daha fazlasını oku

Disleksi Tanısı Almış Öğrenciler İçin Sınıf İçi Faydalı Olabilecek Stratejiler

Çocuk için doğru okulu seçtikten sonra sınıf içinde, öğretmenlerin de okuma ve yazmayla mücadele eden öğrencilere yardımcı olmak için kullanabilecekleri bazı destekler bulunmaktadır.  Bunlardan başlıcaları,  Kullanılan ders malzemelerinde görsel materyallerin bulunmasına özen gösterilmelidir. İmkan dahilinde ise, çeşitli teknolojik aletler ve disleksik çocuklar için oluşturulmuş yazılımlar ve uygulamalardan yararlanın. Çalışma kağıtlarında, büyük boyutlu görseller veya büyük

Daha fazlasını oku

Dislektik Çocukların Okul Seçimi

Disleksi tanısı olan çocuklar için okul dönemleri zorlu geçebilir. Bu yüzden disleksi problemi yaşayan çocukların okul seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.  Bunlardan başlıcaları, Ailelerin önce okulları ziyaret ederek okulun eğitim sistemi ve standartları ile ilgili detaylı bilgi edinmeleri gerekmektedir. Sınıfların çok kalabalık olmamasına özellikle dikkat etmek önemlidir. Eğer seçme imkanı var ise, öğretmenin

Daha fazlasını oku

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR NEDEN OKULA GİTMEK İSTEMEZLER?

Öğrenme güçlüğü akademik alanda yaşanan bir zorluk olsa da duygusal etkileri de bulunmaktadır. Özel öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar okuma, yazma ve matematik becerilerinde zorluklar yaşadıkları için okul müfredatına göre öğrenmekte ve müfredatı takip etmekte sorun yaşamaktadırlar. Okulun ilk yıllarından itibaren çeşitli akademik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan çocuklar bu durumdan olumsuz olarak etkilenmektedir. Arkadaşlarının kolayca

Daha fazlasını oku

Ödev Yapmakta Zorlanan Çocuğuma Nasıl Destek Olabilirim?

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar yaşadıkları zorluk nedeniyle ders çalışmak/ödev yapmakta zorlanırlar. Bir diğer yandan zaman yönetimi, plan yapma gibi konularda desteğe ihtiyaç duyarlar. Ebeveynler olarak çocuğunuzun zorlandığı alanlarda yol gösterici olmanız, bu becerileri daha kolay öğrenmesini sağlayarak çalışma motivasyonunun artmasını sağlar. Öncelikle verilen çalışmada istenilen görevleri adımlara ayırabilirsiniz. Ödevde amaçlanan öğrenme hedefine en kolay/anlaşılır şekilde

Daha fazlasını oku

DİSLEKSİDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Disleksili bireyler, akademik alanda zorluk yaşamalarının yanı sıra, hayatlarının çeşitli alanlarında psikolojik güçlükler yaşayabilirler. Okul çağı çocuklarda bu sorunlar daha çok; akran zorbalığı ve özgüven zedelenmesi şeklinde kendini gösterebilmektedir. Bu yaşanılan güçlükler, baş edilemediği halde kaygı bozukluğu, depresyon gibi patolojik durumlara sebep olabilir. Disleksili bireylerin yüksek anksiyete ve düşük benlik saygısı gibi ikincil semptomları klinik

Daha fazlasını oku

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR YABANCI DİL ÖĞRENEBİLİR Mİ?

Yabancı dil bilmek günümüz şartlarının olmazsa olmazı. Çocuklarımız artık çok daha erken yaşlarda en az bir yabancı dili öğrenmeye başlıyorlar. Bir diğer yandan öğrenme güçlüğü olan çocuklar için bu durum daha da zorlayıcı olabiliyor. Kendi ana dillerinde yaşadıkları okuma, yazma, heceleme, okuduğunu anlama gibi sorunların öğrenilen yabancı dile de yansıdığı görülmekte. Ancak unutulmamalıdır ki bu

Daha fazlasını oku

DİSLEKSİ TEDAVİSİ

”Disleksi Tedavisi” için sıralandırılmış aşamalar: – Wisc-R testi uygulanır. – Uygulanan testin sonucuna,testi uygulayan psikiyatrist, psikolog, aile ve okuldaki eğitmeninin gözlemleri ile tanılama aşaması tamamlanır. – Disleksi alanında uzman özel eğitimci tarafından değerlendirme yapılır. – Dislektik bireye ait BEP ( Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ) düzenlenir. – Programın süresi ve uygulama sıklığı bireye göre değişen bir

Daha fazlasını oku

DİSLEKSİ NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

ÇOCUĞUM DİSLEKSİK Mİ? Disleksik bireylerin aslında öğrenme kapasiteleri olmasına rağmen kendilerine uygun öğrenme yollarına ulaşamadıkları için okuma, yazma, heceleme, imla ve/veya matematikle sorunları vardır. Disleksik bireyler bunları öğrenebilir, ancak genellikle bu problemlerin üstesinden gelmek için özel eğitime ihtiyaç duyarlar. Yetenekli ve üretken zihinlere sahip bu bireylerin öğrenmelerinde bir farklılık söz konusudur.   DİSLEKSİK BİREYLERİN ORTAK

Daha fazlasını oku

DİSLEKSİ

Disleksi; Latince’de “bozukluk” ve “kelime” nin birleşiminden oluşmuş bir sözcüktür. Disleksi terimini ilk kez 1896 yılında Dr. W.Pringle Morgan kullanmıştır. 1920’lerde ise Nörolog Samuel T. Orton tarafından özellikleri maddeler halinde belirlenmiştir Disleksi okuma,yazma ve aritmetik becerileri etkileyen bir “Öğrenme Güçlüğü”çeşididir.-