CAS TESTİ

CAS Testi, 5-17 yaş okul öncesi ve okul çağı çocuklarının zihinsel gelişim düzeylerini ve zeka bölümlerini değerlendirmek amacıyla uygulanan bir zeka testidir. CAS Testi özel öğrenme güçlüğü gibi birçok akademik, eğitsel, nörolojik ve psikolojik sorunu yordayabilmektedir. CAS Testi ile;

*Öğrenme güçlüğü ve okuma bozuklukları
*Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
*Zeka düzeyi ve zeka bölümü
*Çeşitli akademik sorunlar
*Bilişsel işlemler
gibi alanların ve sorunların değerlendirilmesi yapılır.

WISC- IV ZEKA TESTİ

WISC-IV Testi, 6 yaş ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zeka düzeyini ve zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zeka testidir. WISC-R zeka testinin revize edilmiş halidir. Zekâ düzeyi ile birlikte aynı zamanda çocuğun zihinsel becerilinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında ipuçları vermektedir. WISC-IV zeka testi sonucu elde edilen veriler ile zeka düzeyinin tespit edilmesinin yanı sıra aynı zamanda öğrenme güçlüğü ve düzeyi yordanabilmektedir.