Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

MATEMATİKSEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

MATEMATİKSEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yavaşlık: MÖG yaşayan çocuk akranlarıyla kıyaslandığında matematik sorularına cevap vermede geç kalır.
-Dokunarak Sayma: Zihinsel hesaplama yapmakta zorlanır ve basit matematik işlemlerinde dahi parmaklarını kullanarak sayar.
-Matematiksel Dili Kullanmada Güçlük: Eşitlik, denklik, büyüklük, küçüklük gibi kavramları anlamakta, matematik problemlerini yorumlamakta zorlanır.
-Matematikte Bellek Güçlükleri: Önceden öğrenmiş olduğu matematik kurallarını çok kolay unutabilir. Bir sorunun cevabı üzerine düşünürken sorunun ne olduğunu unutabilir. “+”,”-” gibi sembolleri ya da çarpım tablosunu akılda tutmakta problem yaşar.
-Yer ve Uzamsal Organizasyonlarla İlgili Güçlükler: 34 ile 43 gibi sayıları karıştırır ve birbirleri yerine yazar. “+” ve “x” işlemlerini karıştırır. Analog saati anlamakta güçlük yaşayabilir.
-Anlama Yerine Taklit ve Ezbere Dayanma: İşlemleri nedensel bir şekilde yapmaktan ziyade ezbere ve mekanik bir şekilde yapabilir. Neden bu işlemleri yaptığı sorulduğunda cevap veremez.
Kaynak: Mutlu, Y. (2016). Matematik öğrenme güçlüğü (gelişimsel diskalkuli). Matematik Eğitiminde Teoriler (1. baskı) içinde (s. 881-899). Ankara: Pegem.

Yorumlar kapalı.