Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerle Okulda İletişim

Öğrenim Güçlüğü Yaşayan Çocukların Okuldaki İletişimi Özel öğrenme güçlüğü çeken çocukların, öncesinde öğrendikleri bilgileri kategorize etmede ve değişik yollardan öğrendikleri bilgileri birbirleriyle ilişkilendirmede çeşitli zorluklar yaşadıkları görülmüştür. Okul çağındaki çocuktan ise okulda, farklı iletişim yeteneklerini sergilenmesi ve açığa çıkarması beklenir. Öncelik olarak dili analiz ve dil hakkında bilinçli bir şekilde düşünmeleri beklenir. Aynı zamanda müfredat

Daha fazlasını oku

Disleksi Nedir? Belirtileri Nelerdir? 2021 Güncel

Disleksi Nedir? Disleksi Belirtileri Nelerdir? 2021

Disleksi; bireylerin normal ya da üstün zekalı olmasına rağmen okuma, yazma ve konuşma becerilerinde problemler yaşamasına sebep olan özel öğrenim bozukluğuna verilen addır. Aynı zamanda özel öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi, kişilerin ilkokul çağlarında daha belirgin halde karşılaştıkları bir problemdir. ÇOCUĞUM DİSLEKSİK Mİ? Disleksik bireylerin aslında öğrenme kapasiteleri olmasına rağmen kendilerine uygun öğrenme yollarına ulaşamadıkları

Daha fazlasını oku

ÇOCUĞUN HIZLI OKUMASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Çocuğunuzun okuma hızı ve kalitesi yaşıtlarından daha düşük ise öncelikle bunun sebebinin belirlemesi gerekmektedir. Okuma hızının yavaşlığının birçok sebebi vardır; yanlış bir okuma sistemi ile okuma yazma öğrenmiş olması, dikkat eksikliğine bağlı gelişen okuma yavaşlığı, özel öğrenme güçlüğünden kaynaklanan okuma yavaşlığı vb.

DİSLEKSİ GÜNLÜK HAYATI NASIL ETKİLER?

Dislektik çocuklar akademik hayatlarında yaşadıkları güçlükler sebebiyle yaşıtlarından geri kalırlar. Sınıf ortamında özellikle sesli okuma yaparken diğer çocuklar tarafından alay konusu edilmek kaygısı onların içe kapanmalarına ve öz güvenlerinin düşmesine sebep olur. Çocuklar ‘başaramayacağım’ düşüncesi ile her şeyden kaçınma davranışı gösterirler. Bu durum zaman zaman ev ve aile ortamına da yansır, aileye karşı dirençler başlar.

Daha fazlasını oku

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HAYAT BOYU SÜRER Mİ?

Disleksi fiziksel bir hastalık değildir. O yüzden belirli bir tedavi yöntemi uygulandıktan sonra bu güçlük bireyden tamamı ile kaybolur demek mümkün değildir. Ancak kişiler bu durum ile ilgili mücadele etmeyi öğrenir. Örneğin çarpım tablosunu öğrenmekte güçlük çeken disleksili birey çarpım tablosunu öğrendikten sonra bunu uzun süreli hafızaya atmışsa unutması mümkün değildir. Ya da birey okuma

Daha fazlasını oku

DİSLEKSİ İLE ZEKANIN BİR İLİŞKİSİ VAR MIDIR?

Disleksi ve zeka arasında bir ilişki yoktur. Disleksili bireylerin zeka geriliği yaşadığı düşüncesi yanlıştır. IQ testleri ve disleksi arasında bir bağ bulunamamıştır. Bu yüzden he tür zeka seviyesinde disleksiye rastlanılabilir. Üstelik disleksili bireylerin çoğunun ortalama zeka üstünde bireyler olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalar farklı IQ seviyesindeki pek çok zayıf okuyucunun imla, fonolojik işlem, kısa süreli hafıza

Daha fazlasını oku

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE İLAÇ TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Öğrenme güçlüğünün herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların, okul müfredatına göre konu takibi yapamaması ve öğrenmelerinin akranları ile aynı anda gerçekleşememesinin sebebi bu çocukların öğrenme stillerinin farklı olmasından kaynaklanır. Öğrenme güçlüğünde tedavi süreci çocuğun eksik olduğu akademik alanların belirlenmesi ve bu alanları tamamlamaya yönelik bireysel eğitim programının oluşturulmasıyla başlar. Bu bireysel eğitim

Daha fazlasını oku

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Harfleri karıştırma, – Harfleri ya da heceleri doğru okumama, – Fazladan harf ya da hece ekleme, – Kelimeden harf ya da hece çıkararak okuma, – Yazım ve noktalama işaretleri hataları, – Tonlamada hatalar, – Satır atlama ve satırları yeniden okuma, – Yirmiye kadar sayma, haftanın günlerini sayma, alfabeyi sayma gibi basit sıralamaları yapmakta, –

Daha fazlasını oku

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HASTALIK MIDIR?

Zeka düzeyi normal ya da normal üzeri olan bireylerin çeşitli akademik alanlarda sorun yaşamaları ve potansiyellerinin altında başarı göstermeleri öğrenme güçlüğü olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme güçlüğü de yaşanılan problemler fizyolojik bir rahatsızlığa bağlı olarak gerçekleşmez. Bu sebeple öğrenme gBireylerin öğrenme alanında yaşadıkları zorlukların sebebi öğrenme stillerinin farklı olmasından kaynaklanır.

Disleksi ve Bilingualizm

Disleksi, kökeni nörolojik olan okuma, yazma ve heceleme edinmedeki zorluk olarak tanımlanı. (Masland, 1997). Disleksi tüm dillerde görülebilen bir durumdur ve disleksinin tanımının merkezinde, “edinmede güçlük” terimi yer alır. Disleksi, aynı zamanda bir dil problemini ifade eder, bu, yazılı kelimelerin analiziyle ilgili bir zorluk olarak düşünülmelidir. Başka bir deyişle, İngilizce’den Çince’ye her dilde ve kültürel

Daha fazlasını oku

Call Now ButtonBizi Arayın