Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

DİSKALKULİ İLE NASIL ÇALIŞILIR?

Matematik öğrenmede sembollerin, işlemlerin ve bu işlemlere bağlı olarak ifade edilen kelimelerin anlamlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılması yatar. Bu sebeple, diskalkulisi olan çocuklarla matematik çalışırken çoklu duyusal öğretme tekniklerinden faydalanmak gerekir. Ayrıca matematik soyut kavramlardan oluştuğu için, temel kavramların öğretiminde somut nesnelerden (bloklar, küpler, sayma çubukları gibi) faydalanılarak keşfetmesi, ölçmesi, karşılaştırması, birleştirip-ayırması sağlanmalıdır. Bir diğer

Daha fazlasını oku

DİSLEKSİ HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER-3

5. Zekâ ile Disleksi Arasında Doğrusal Bir İlişki Vardır Toplumda disleksili kişilerin bir tür zeka geriliği yaşadığı inancı hakimdir ancak bu gerçeği yansıtmamaktadır. Zeka testleri ve disleksi arasında herhangi bir bağ bulunmamaktadır. Yapılan bir çalışmada IQ seviyeler yüksek olan kişiler ile IQ seviyeleri düşük olan kişiler arasındaki okuma çalışmalarında herhangi anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu

Daha fazlasını oku

Disleksi Tanısı Almış Öğrenciler İçin Sınıf İçi Faydalı Olabilecek Stratejiler

Çocuk için doğru okulu seçtikten sonra sınıf içinde, öğretmenlerin de okuma ve yazmayla mücadele eden öğrencilere yardımcı olmak için kullanabilecekleri bazı destekler bulunmaktadır.  Bunlardan başlıcaları,  Kullanılan ders malzemelerinde görsel materyallerin bulunmasına özen gösterilmelidir. İmkan dahilinde ise, çeşitli teknolojik aletler ve disleksik çocuklar için oluşturulmuş yazılımlar ve uygulamalardan yararlanın. Çalışma kağıtlarında, büyük boyutlu görseller veya büyük

Daha fazlasını oku

Dislektik Çocukların Okul Seçimi

Disleksi tanısı olan çocuklar için okul dönemleri zorlu geçebilir. Bu yüzden disleksi problemi yaşayan çocukların okul seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.  Bunlardan başlıcaları, Ailelerin önce okulları ziyaret ederek okulun eğitim sistemi ve standartları ile ilgili detaylı bilgi edinmeleri gerekmektedir. Sınıfların çok kalabalık olmamasına özellikle dikkat etmek önemlidir. Eğer seçme imkanı var ise, öğretmenin

Daha fazlasını oku

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR NEDEN OKULA GİTMEK İSTEMEZLER?

Öğrenme güçlüğü akademik alanda yaşanan bir zorluk olsa da duygusal etkileri de bulunmaktadır. Özel öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar okuma, yazma ve matematik becerilerinde zorluklar yaşadıkları için okul müfredatına göre öğrenmekte ve müfredatı takip etmekte sorun yaşamaktadırlar. Okulun ilk yıllarından itibaren çeşitli akademik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan çocuklar bu durumdan olumsuz olarak etkilenmektedir. Arkadaşlarının kolayca

Daha fazlasını oku

Üstün Zekalı Çocuklarda Özel Öğrenme Güçlüğü Görülebilir mi?

Özel öğrenme güçlüğü zekâya bağlı bir bozukluk değildir dolayısıyla üstün zekâlı çocuklarda da görülebilmektedir. Üstün potansiyelli çocukların yaygın olarak zekâ testlerinde yüksek puan aldıkları ve okulda başarılı oldukları düşünülmektedir. Fakat son yıllarda öğrenme güçlüğüne sahip olan üstün yetenekli çocuklar üzerinde durulmaya başlanmıştır. Hem öğrenme güçlüğüne hem de üstün yetenek ya da zekâ potansiyeline sahip çocuklar

Daha fazlasını oku

Ödev Yapmakta Zorlanan Çocuğuma Nasıl Destek Olabilirim?

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar yaşadıkları zorluk nedeniyle ders çalışmak/ödev yapmakta zorlanırlar. Bir diğer yandan zaman yönetimi, plan yapma gibi konularda desteğe ihtiyaç duyarlar. Ebeveynler olarak çocuğunuzun zorlandığı alanlarda yol gösterici olmanız, bu becerileri daha kolay öğrenmesini sağlayarak çalışma motivasyonunun artmasını sağlar. Öncelikle verilen çalışmada istenilen görevleri adımlara ayırabilirsiniz. Ödevde amaçlanan öğrenme hedefine en kolay/anlaşılır şekilde

Daha fazlasını oku

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE HANGİ MATERYALLERDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ?

Özel öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar okuma, yazma, okuduğunu anlama gibi alanlarda güçlük yaşarlar. Bu gruptaki çocuklar öğrenirken farklı öğretme stratejilerine ihtiyaç duyarlar. Görsel, işitsel, kinestetik/dokunsal kanallara hitap edecek çeşitli materyallerle etkinlik hazırlamak hem öğrenmeyi kalıcı hem de eğlenceli hale getirecektir. Kullanabileceğiniz materyallerden bazıları: Manyetik/plastik/ahşap harfler Oyun hamuru Kalın uçlu renkli kalemler Top Post-it Çalışılan harf

Daha fazlasını oku

DİSLEKSİ NEDİR

Disleksi Nedir? Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü’nün çeşitlerinden biridir. DSMV ölçütlerine göre değerlendirilir. DSM-V’ te Özgül Öğrenme Güçlüğü adı altında tanımlanır. Tanımlamayı ”Zeka düzeyiyle ilişiksiz. kendisini okuma güçlüğü olarak gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur.” şeklinde yapmaktadır. Disleksi kelimesi 1896’da ilk olarak Dr. Morgan tarafından ”kelime körlüğü” olarak tanımlanmıştır.

Okuma Güçlüğü

”Okuma Güçlüğü” yaşayan çocukların ve yetişkinlerin bir kısmı disleksiye bağlı olup bazı durumlarda ise ”dikkat eksikliği”, ”gelişimsel gerilik”, ”depresyon”, ”zeka geriliği”, ”kaygı bozukluğu”, ”hiperaktivite” ye bağlı da gerçekleşebilir. % 80 oranında DİSLEKSİ’ye bağlı gerçekleşen okuma güçlüğünü değerlendirirken uzmanın diğer olabilecek sebeplere de dikkat etmesi gerekir. ”Okuma Güçlüğü”nü ölçerken daha çok ölçülen kişinin yaşı ve almakta

Daha fazlasını oku