Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0533 939 31 17

1. Sınıf Disleksi Belirtileri

1. Sınıf Disleksi Belirtileri

Disleksi belirtileri 1. sınıfta farklı şekillerde gözlemlenebilmektedir. Konuşma seslerini tanıma yetisine sahip olsalar bile disleksi olan bireyler, bu seslerin harfler veya kelimelerle ilişkisini anlamakta güçlük çekebilmektedir. Disleksi genellikle okuma güçlüğü olarak kendini gösterirken, dikkat ve hafızayı da içerisine alarak beyinde dil işlemeyle ilgili bölgeleri etkileyebilmektedir. 1. sınıf disleksi testi yapılarak, disleksi olup olmadığı anlaşılabilmektedir.

Disleksi belirtileri 1. sınıfta farklı şekillerde gözlemlenebilmektedir. Konuşma seslerini tanıma yetisine sahip olsalar bile disleksi olan bireyler, bu seslerin harfler veya kelimelerle ilişkisini anlamakta güçlük çekebilmektedir. Disleksi genellikle okuma güçlüğü olarak kendini gösterirken, dikkat ve hafızayı da içerisine alarak beyinde dil işlemeyle ilgili bölgeleri etkileyebilmektedir. 1. sınıf disleksi testi yapılarak, disleksi olup olmadığı anlaşılabilmektedir.

1. Sınıf Disleksi Belirtileri Nelerdir?

Disleksi çocuklarda çoğu zaman okul dönemine gelmeden fark edilememektedir. Ancak problemin mevcudiyetini gösteren bir takım ipuçları önceden anlaşılabilmektedir. Çoğu zaman bir sorunu ilk fark eden kişi çocuğun öğretmenidir. Bu özellikle de çocuk okul çağına ulaştığında geçerlidir.

Disleksi durumunun varlığı kişiden kişiye göre değişkenlik arz edebilmektedir. Okul öncesi dönemde bir çocuğun disleksi riski altında olabileceğine dair işaretler arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Geç konuşma
  • Yeni kelimeleri öğrenmede yavaşlık
  • Telaffuz ederken ses sırasını karıştırma yahut benzer kelimeleri ayırmada güçlük çekme
  • Harf, renk ya da sayıların adlarını hatırlamada zorluk yaşama

Tüm bunların yanı sıra çocuklar ayrıca tekerlemeleri söyleme veya kafiyeleri öğrenme zorluğu yaşamaktadır. Bunların tümü disleksi olan çocukların özellikleri kapsamında sıralanabilir.

İlk Okul Çocuğunda Disleksi Belirtileri

Disleksi her birey için farklı etkiler göstermektedir; tedavinin etkisi kişinin durumunun ciddiyetine ve iyileştirme yeteneğine bağlıdır. Temel güçlük sözcükleri okuma ve seslerin işlenmesindeki değişikliklerle ilişkilidir. Bazı disleksili bireyler özellikle erken okuma ve heceleme görevlerini mükemmel bir eğitimle öğrenseler bile daha sonra dilbilgisi, ders kitabı materyalini anlama ve kompozisyon yazma gibi daha karmaşık dil becerilerinde en zorlu sorunlarla karşılaşmaktadır.

Kişiler, evlerinde güçlü bir dil modeline ve okulda nitelikli bir dil eğitimine sahip olsalar bile konuşma diline ilişkin sorunlar yaşayabilmektedir. Kendilerini açıkça ifade etmekte veya konuşurken başkalarının ne demek istediğini tam olarak anlamakta güçlük çekebilmektedir.

Kelimelerin Seslere Ayrıldığını Anlayamaz

  1. sınıf disleksi testi yapıldığında, çocukların kelimelerin seslere ayrıldığını anlayıp anlamama durumu gözlemlenir. Bu belirti disleksiye sahip bireylerin seslerin kelimeler içinde nasıl ayrıldığını anlama yeteneğinde yaşadığı zorlukları ifade etmektedir. Sesleri tanımlama ve kelimeleri parçalara ayırma becerisi, disleksili kişiler için engelleyici bir faktör olabilmektedir. Örneğin bir kelimeyi harf harf veya hece hece ayırmak ve her bir sesi tanımlamak onlar için zorlu bir görev haline gelebilmektedir.

Disleksi özellikle okuma ve yazma süreçlerinde ortaya çıkmaktadır ve disleksi olan bireylerin bu becerilerini etkileyebilmektedir. Okuma sırasında kelimeleri tanımlamak ve sesleri bir araya getirmek disleksili bireyler için karmaşık bir süreç haline gelebilmektedir. Aynı şekilde yazma sürecinde kelime oluşturmak ve sesleri doğru bir şekilde kullanmak da zorluklarla dolu olabilmektedir.

Disleksisi olan bireyler sesleri kelimeler içinde ayıramadıkları için okuma ve yazma becerilerinde güçlükler yaşayabilmektedir. Bu durum genellikle çocukluk döneminde fark edilmekte ve uygun eğitim ve destekle yönetilebilmektedir. Özel eğitim programları ve terapiler, disleksi belirtileriyle başa çıkmak için kullanılan yaygın yöntemler arasındadır. Bu tedaviler bireyin dil becerilerini geliştirmeye ve okuma-yazma konusundaki güvenini artırmaya yardımcı olabilmektedir.

Okumayı Yaşıtlarından Geç Öğrenir

Disleksi belirtileri 1 sınıf arasında bireylerin okuma becerilerini diğer yaşıtlarına göre daha geç edinmeleri de yer almaktadır. Okuma sürecinde gecikme yaşayan bu kişiler, harflerin ve kelimelerin seslerini tanımlama, sözcükleri tanıma ve anlama konusunda zorluklar yaşamaktadır.

Bu semptom genellikle çocukluk döneminde fark edilmektedir. Disleksi olan çocuklar, diğer yaşıtlarına kıyasla okuma becerilerini geliştirmede geride kalabilmektedir. Okuma sürecinde yaşanan bu gecikme çocuğun akademik başarısını ve özgüvenini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Disleksi olan çocuğun özellikleri arasında yer alan okumayı yaşıtlarından geç öğrenme durumu bireyin dil ve okuma becerilerini etkileyen önemli bir faktördür.

Basit Sözcükleri Zorlukla Seslendirir

Disleksi olan çocuğun özellikleri içinde yer alan bu belirti de sıklıkla görülmektedir. Genellikle seslerin sıralanması veya kelimelerin doğru telaffuzu konusunda zorluk çeken kişiler basit kelimeleri bile doğru bir şekilde ifade etmekte zorlanmaktadır.

Basit sözcüleri zorlukla seslendirmeleri okuma ve konuşma becerilerinde yaşanan güçlüklerle sıkça ilişkilendirilmektedir. Disleksi olan bireyler kelime dağarcıklarındaki basit kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz etmekte zorlanmaktadır. Seslerin sıralanması ve kelimelerin doğru seslendirilmesi sürecinde yaşanan zorlukla günlük iletişimlerini etkileyebilir ve özgüvenlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir     Disleksi belirtileri 1 sınıf ve önceli yıllarda da karşılaşılabilen bir durumdur.

Yazarken Farklı ve Yanlış Yazar

Yazarken farklı ve yanlış yazma disleksiye sahip bireylerin yazma sürecinde farklı ve yanlış yazımlar şeklinde görülmektedir. Kelimelerin doğru sıralanması harflerin düzgün bir şekilde yazılması ve cümlelerin uygun şekilde oluşturulması konusunda zorluklar yaşayan kişiler yazılarında tutarsızlık ve hatalarla karşılaşmaktadır. Disleksi testi yapıldığında görülen bir diğer belirti de budur.

Bu durum genellikle okul çağındaki çocuklarda gözlemlenmektedir. Disleksi olan çocuklar yazma sürecinde diğer yaşıtlarına göre daha fazla hata yapabilmektedir.

Bu belirti bireyin dil ve yazma becerilerini etkileyen önemli bir faktördür. Bu belirtiyle başa çıkmak için erken teşhis ve uygun eğitim önemlidir. Çünkü disleksiye sahip bireylerin yazma becerilerini artırmakta ve yazım hatalarını azaltmaktadır. Bu şekilde bireyler yazma sürecinde daha başarılı ve özgüvenli olabilmektedir.

Disleksi Nedir?

Disleksi olan çocuğun özellikleri kadar bu durumun ne olduğu da önemlidir. Normal zeka seviyesine sahip olmalarına karşılık bireylerin okuma veya heceleme konusunda belirgin zorluklar yaşadığı bir durumdur. Nörolojik olan bu bozukluk dil sembollerini tanıma ve işleme yeteneğini etkileyerek meydana gelmektedir.

Disleksinin belirtileri arasında kelime ve harflerin yanlış sıralanması, okuma becerilerinin zayıflığı ve yazma güçlüğü yer almaktadır. Bu belirtiler genellikle belirgin bir neden olmaksızın ortaya çıkarak disleksi olan bireylerde okunaksız el yazısı gibi özellikler göstermektedir.

Disleksi diğer öğrenme güçlükleriyle birlikte sıkça görülen bir özel öğrenme güçlüğüdür. Dislektik bireyler genellikle görsel, yaratıcı ve problem çözme yeteneklerinde güçlüdür. Bununla birlikte disleksi zeka ile ilişkilendirilmese de öğrenme sürecini etkileyebilir ve bilgi işleme becerilerini zorlaştırabilmektedir.

Disleksi olan çocuğun özellikleri yaşam boyu süren bir durumdur ve günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Özellikle çocukluk döneminde tanımlanan disleksi, farklı kişilerde farklı düzeylerde görülmektedir. Sıklıkla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi durumlarla birlikte meydana gelmekte olup, dünya genelinde eşitlik yasaları kapsamında bir güçlük olarak belirtilmektedir

Dislekside Okuma Yapılabilir Mi?

Disleksi olan çocuklar anaokulundan itibaren fonolojik farkındalık ve ses bilgisi eğitimi alırlarsa sınıf düzeyinde okumayı öğrenmede daha az sorun yaşayabilmektedir.

Okuma güçlüğü yaşayan çocukların büyük bir kısmı uygun özel eğitim hizmetlerine erişimde zorluklar yaşadığı için zayıf okuyucu olarak kalabilmektedir. Genellikle yetişkinlik döneminde dahi okuma becerilerinde belirgin gelişme gösterememektedir.

Disleksi belirtileri olan bireylerin, yaşları ne olursa olsun, bilgiyi daha etkili bir şekilde işlemeleri ve ifade etmeleri mümkündür. Araştırmalar özel eğitim ve öğretim tekniklerinin, okuma becerilerini geliştirmede önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koymaktadır.

Bir Cevap Yazın

Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ve dağıtılamaz | Disleksi Merkezi

Call Now ButtonBizi Arayın