Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0533 939 31 17

Disleksi (ÖÖG) Tarama Testi Nedir? Nasıl ve Nerede Test Yapılır?

Disleksi (ÖÖG) Tarama Testi Nedir? Nasıl ve Nerede Test Yapılır?

disleksi tarama testi nedir nerede uygulanır

Disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü) Tarama Testi, çocuğun zihinsel bir problem sahibi olmamasına rağmen okuma, yazma, işlem yapma, uyum gösterme gibi konularda zorluk çekip çekmediğini tespit etmek amacı ile yapılan testtir. Her yaştan ve her dönemden beklenen performans ve gelişim farklıdır. Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG), yani Disleksi Tarama Testi, yaşlara ve dönemlere göre farklı şekillerde uygulanır.

Disleksi, normal ya da normalden fazla zeka sahibi olan çocuklarda görülebilir. Dinleme, yazma, konuşma, okuma, sayma, fikir yürütme gibi becerilerin gelişimsel düzeyle paralel ilerlememesine sebep olan nörobiyolojik bir bozukluktur.

Okuma bozukluğu, yazma bozukluğu ve sayısal bozukluk alanlarında olmak üzere birbirinden farklı çeşitleri vardır. Ancak Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) genel olarak disleksi olarak adlandırılır. Disleksi, spesifik olarak okuma bozukluğu alt tipinin diğer adıdır.
Disleksi Tarama Testi, farklı becerileri ölçen bir testtir.

Ses Bilgisel (Fonolojik) Farkındalık Testleri: Çocuğun sesleri ayırt etmesi istenir.
Okuma ve Okuduğunu Anlama Testi: Metin okuması yapılır ve ardından soru sorulur.
Çözümleme Testleri: Gerçek ve anlamsız sözcüklerin yüksek ses ile söylenmesi istenir.
Hızlı İsimlendirme Testi: Üzerinde birbirinden farklı nesnelerin çizili olduğu kartlar verilir ve ardından isimlerini söylemesi istenir.

Disleksi Tarama Testi Nedir?

Disleksi olup olmama konusunda, mevcut belirtiler gösteriliyorsa yapılması gereken yaşa ve döneme uygun bir disleksi testine girmektirDisleksinin tespiti için, sadece dil becerileri değil, sosyal beceriler gibi zayıflık alanlarının da tespit için çok yönlü sorular içeren test, 20 sorudan oluşur ve “Evet”, “Hayır” gibi sade bir ölçüm modeli içerir.

Disleksi testinde her dönem ve yaş grubuna farklı olarak, seans süreleri değişebilir, soru içerikleri ve ölçüm kriterleri farklılık gösterebilir. 6 yaş öncesi gibi dönemler için, daha çok renkler ve nesneler tabanlı temel testler uygulanır. Yetişkinlerde ise kendi zihinsel becerilerini ortaya koyabilecekleri sorular yöneltilmektedir.

Disleksi testi, dil ve örgütsel beceri alanındaki eksiklerin tanımlanması için etkili bir araç olmasına karşın, tıbbi bir teşhis için kullanılmaz. Yalnızca, bireylerdeki birtakım eksikliklerin tanımlanması konusunda kullanılan bir ölçüttür.

Öğrenme güçlüğü testi içerisinde incelenen alanlar arasında matematiksel yetenek, sosyal uyum, okuma ve yazma yer alır. Test soruları, bu konularda bireylerin bir güçlük içinde olup olmadığını gösteren bir ölçek sunar.

Küçük yaştaki çocukların okul öncesinde de bu problemlere sahip olup olmadığını öğrenebilmek mümkündür. Özellikle 3 yaşından itibaren bu testlerin yapılması okul ve öğrenim hayatında karşılaşmaması ve yaşıtlarından geri kalmaması için çok önemlidir. Ayrıca yetişkin bireylerde de sonralardan ortaya çıkan öğrenmede zorluk durumlarını incelemek adına bu testlerin yapılması mümkündür. Test için kurumumuza başvurabilirsiniz.

Çocuklarda Disleksi Testi (Disleksi Erken Tarama Testi)

Fawcett ve Nicolson tarafından geliştirilen tarama testi erken çocukluktaki öğrencilerin (4 ile 6 yaş) disleksi riski taşıyıp taşımadığını belirlemek için geliştirilmiştir. Tarama testinin içeriği hız, fonolojik beceri, motor beceri, çeşitli fonksiyon görevlerini içeren 11 temel alt testten oluşmaktadır. Bu testlerin içeriğinde disleksili bireylerin zorluk çektiği alanlara ağırlık verilmiştir. Psikoloji test eğitimi olmaksızın öğretmenler veya sağlık uzmanlarına tarafından uygulanabilecek düzeyde tasarlanmıştır.

Öğrencilerin testte geçirdiği süre yaklaşık 30 dakikadır. Erken yapılan tarama ve değerlendirmeler ile disleksi olabilecek çocukların tespit edilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir (Okur, 2019).

Disleksi Tarama Testi – Ortaokul

Fawcett ve Nicolson (2004) tarafından geliştirilen Disleksi Tarama Testi ortaokula giden disleksi olabilecek öğrencileri belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca tarama testi bireye okul içi desteğin geliştirilmesinde, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinde katkı sağlamaktadır. Bu çalışmanın sonucunda belirlenen öğrencilere, sınavlarda ekstra zaman verilmesi için destekleyici uygulamalar yapılmaktadır. Tarama testinin içerisindeki alt testlerde; hızlı adlandırma, bir dakikada okuma miktarı, fonolojik farkındalık, iki dakikada yazma, geriye sayma, sözel akıcılık, sözel olmayan akıl yürütme ile ilgili maddeler bulunmaktadır. Tarama testi bireysel olarak uygulanmakta ve yaklaşık 30 dakika sürmektedir (Okur, 2019).

Yetişkinlerde Disleksi Testi

Disleksi tipik olarak çocuklukta teşhis edilir; bu nedenle, çalışmalar çoğunlukla bu durumun çocuklardaki semptomlarını yönetmelerine yardımcı olmaya odaklanmıştır. Ancak disleksi genellikle yetişkinliğe de devam eder. Bazı disleksi hastaları da yetişkinlik dönemine kadar teşhis edilmez. Çünkü okuma zorluğu, özellikle çocuklarda disleksinin ayırt edici özelliği olmasına rağmen, disleksi olan yetişkinlerin çoğu okuma güçlükleri üzerinde stratejiler geliştirip okuyabilmişlerdir.

Disleksi olan yetişkinler de hafıza problemleri gibi bir dizi başka özellik görülebilmektedir. Bunu ölçmek için kullanılan Yetişkinlerde Disleksi Testi, Jo Matty, Harry Chasty ve Michael Vinegrad’ın çalışmalarına dayanmaktadır. 1994 yılında Michael Vinegrad tarafından kağıt tabanlı bir test olarak tasarlanmıştır. Adult Dyslexia Checklist, The Dyslexia Institute tarafından hazırlanmış olmakla birlikte daha çok M. Vinegrad’ın ismine ithafen Vinegrad testi olarak tanınmaktadır. Test “Evet” veya “Hayır” şeklinde cevaplandırılacak 20 sorudan oluşmaktadır.

Disleksik bir yetişkinin sadece dil becerilerinde değil, aynı zamanda örgütsel beceriler gibi diğer alanlarda da zayıflık alanlarını tanımlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Test için kurumumuza başvurabilirsiniz.

Şişli Öğrenme Güçlüğü Testi

Disleksi, son derece yaygın olan ve tedavi edilebilir bir bozukluktur. Disleksi testi ile sahip olunan rahatsızlığın hangi alanda hangi seviyede olduğu bilinebilmektedir ve bu sayede daha hızlı ve kolay bir tedavi süreci başlayabilmektedir.

Kadıköy Öğrenme Güçlüğü Testi

Öğrenme Güçlüğü Bozukluğu yaşayan bireyler için uygulanan, her yaş ve dönemde farklı uygulanış biçimlerine sahip olan testtir. Disleksi testi, günümüzde birçok kişinin yaşadığı disleksi bozukluğunu anlamada ve erken tedaviye başlamada oldukça önemlidir.

Ataşehir Öğrenme Güçlüğü Testi

Disleksi, özel öğrenme güçlüğü olarak bilinen ve özellik okuma alanında yaşanan bir bozukluktur. Disleksi testi, bebeklikten erişkinliğe kadar devam eden süre boyunca her yaş grubuna ve döneme uygulanabilen bir testtir. Özel Öğrenme Güçlüğü problemi yaşayan kişilerde erken tedavinin oldukça büyük önemi vardır.

 

Referanslar

Okur, M. (2019). Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtileri Tarama Ölçeğinin Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

TARAMA TESTLERİ NEREDE UYGULANABİLİR

Disleksi tarama testi ve beraberinde diğer öğrenme güçlüğü testleri, rehberlik araştırma merkezlerinde (RAM) , okullardaki rehberlik servislerinde veya özel eğitim kurumlarında öğrencilerin velileri veya öğretmenleri tarafından ölçeğin doldurulması ile uygulanabilir.

(Okur,2019)RAM  kapsamındaki görev yapan Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü Başkanlığı tarama işlemini gerçekleştirmekte ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin destek almasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Disleksi tarama testi yaptırmak isterseniz www.disleksi.com.tr adresinden bizimle de temasa geçebilirsiniz.

Ailenin özel eğitim sürecine aktif katılımı çocuğun eğitim hayatında büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’de öğrenme güçlüğü olan kişilere yönelik erken tarama ve tanılamaya yönelik hizmetler yeterli görülmemektir. Bu yüzden aile tarafından, çocuğun yaşadığı güçlüklerin erken yaşta ve doğru şekilde fark edilmesi önem taşımaktadır. (Okur, 2019)

Ayrıca disleksi hakkında toplumun yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı veya çoğunlukla yanlış bilgilerin yaygın olduğu görülmektedir. (Balcı,2017b)
Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, hem toplumun hem ailelerin farkındalık düzeylerinin arttırılması yüksek derecede önem arz etmektedir.

Yorumlar kapalı.

Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ve dağıtılamaz | Disleksi Merkezi

Call Now ButtonBizi Arayın