Özel öğrenme güçlüğü, öğrenme sürecinde yaşanan zorluklar nedeniyle öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen bir durumdur. Bu durum, öğrencilerin okuma, yazma, matematik ve dil becerilerinde zorluk yaşamasına neden olabilir. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, öğrenme sürecinde farklı bir yaklaşım gerektiren özel bir eğitim programına ihtiyaç duyabilirler.

Özel Öğrenme Güçlüğü Türleri

Özel öğrenme güçlüğü, farklı türleri olan bir durumdur. En yaygın özel öğrenme güçlüğü türleri şunlardır:

 1. Disleksi: Okuma, yazma ve harf tanımayı etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür.
 2. Diskalkuli: Matematiksel kavramları anlamada zorluk çeken bir öğrenme güçlüğüdür.
 3. Dispraksi: Motor becerileri etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür.
 4. Afazi: Dil becerilerini etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür.
 5. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile karakterize edilen bir öğrenme güçlüğüdür.

Özel Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin belirtileri, öğrenme güçlüğü türüne göre değişebilir. Ancak, genel olarak özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin aşağıdaki belirtileri göstermesi mümkündür:

 • Okuma ve yazma zorluğu yaşama
 • Matematik problemleri çözmede zorluk çekme
 • Konuşma ve dinleme becerilerinde sıkıntı yaşama
 • Yavaş okuma veya yazma hızı
 • Kelime dağarcığının sınırlı olması
 • Zamanlama, düzen veya planlama eksikliği
 • Düşük özgüven

Nedenleri

Özel öğrenme güçlüklerinin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak, birkaç faktör öğrenmeyi zorlaştırabilir:

 • Genetik faktörler
 • Prematüre doğum
 • Beyin hasarı veya enfeksiyonu
 • Zayıf beslenme
 • Travma veya kötü yaşam koşulları

Tanı ve Tedavi

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tedavisi, öğrenme güçlüğü türüne göre değişebilir. Ancak, genel olarak özel bir eğitim programı uygulanması gerekmektedir. Bu program, öğrencinin özel öğrenme güçlüğüne uygun olarak hazırlanmalıdır. Öğrencinin öğrenme sürecinde farklı bir yaklaşım gerektiren bu program, öğrencinin öğrenme sürecinde daha başarılı olmasını sağlayabilir.

Sonuç

Özel öğrenme güçlüğü, öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen bir durumdur. Bu durum, öğrencilerin okuma, yazma, matematik ve dil becerilerinde zorluk yaşamasına neden olabilir. Ancak, özel bir eğitim programı uygulanması ile öğrencilerin öğrenme sürecinde daha başarılı olmaları mümkündür.

Sık Sorulan Sorular

 1. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tedavisi mümkün müdür?
 • Evet, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tedavisi mümkündür. Öğrencinin özel öğrenme güçlüğüne uygun olarak hazırlanan özel bir eğitim programı uygulanması gerekmektedir.
 1. Özel öğrenme güçlüğü türleri nelerdir?
 • En yaygın özel öğrenme güçlüğü türleri disleksi, disgrafi ve diskalkuli olarak bilinmektedir.
 1. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin belirtileri nelerdir?
 • Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin belirtileri, öğrenme güçlüğü türüne göre değişebilir. Ancak, genel olarak okuma, yazma, matematik ve dil becerilerinde zorluk yaşama, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, bellek sorunları, işitsel ve görsel algı sorunları ve sosyal becerilerde zorluk yaşama belirtileri göstermesi mümkündür.
 1. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğrenme sürecinde farklı bir yaklaşım gerektiren özel bir eğitim programına ihtiyaç duymalarının nedeni nedir?
 • Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğrenme sürecinde farklı bir yaklaşım gerektiren özel bir eğitim programına ihtiyaç duymalarının nedeni, öğrencinin öğrenme sürecinde daha başarılı olabilmesi için öğrenme sürecine uygun bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğidir.
 1. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğrenme sürecinde daha başarılı olmaları için neler yapılabilir?
 • Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğrenme sürecinde daha başarılı olmaları için özel bir eğitim programı uygulanması gerekmektedir. Bu program, öğrencinin özel öğrenme güçlüğüne uygun olarak hazırlanmalıdır.