Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN ÖZELLİKLERİ

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Özel eğitimin diğer bütün alanlarında olduğu gibi öğrenme güçlüğünün de nedenleri
konusunda kesin veriler yoktur. Ancak bireyin öğrenmesini etkileyen birtakım etmenler
belirlenmiştir. Araştırmalar öğrenme güçlüğünün temel nedeni olarak beynin yapısında
bulunan işlevsel farklılığın ve biyo-kimyasal bozuklukların olduğunu ileri sürmektedir.
Diğer olası nedenler ise; kalıtım ve çevresel etmenlerdir. (Ebeveynlerden geçen belirli
genlerin beyin gelişimini etkilemesi, duygusal bozukluk, motivasyon eksikliği, yetersiz
öğretim etmenlerinden de söz edilebilir.)
Özel öğrenme güçlüğü gösteren çocukların özellikleri bakımından birbirinden çok farklıdır.
Her öğrenme güçlüğü gösteren çocuğun kendine özgü davranış örüntüleri bulunmaktadır.
ÖÖĞ olan bireyler, öğrenmede çok önemli olan bilgiyi işleme sürecinin (bilginin alınması,
düzenlenmesi, bellekte depolanması ve iletilmesi) bir kısmında ya da hepsinde sorun
yaşayabilirler. Bununla birlikte aşırı hareketlilik ve düşünme de görülmektedir.

Yorumlar kapalı.