Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0533 939 31 17

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE İLAÇ TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Öğrenme güçlüğünün herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların, okul müfredatına göre konu takibi yapamaması ve öğrenmelerinin akranları ile aynı anda gerçekleşememesinin sebebi bu çocukların öğrenme stillerinin farklı olmasından kaynaklanır. Öğrenme güçlüğünde tedavi süreci çocuğun eksik olduğu akademik alanların belirlenmesi ve bu alanları tamamlamaya yönelik bireysel eğitim programının oluşturulmasıyla başlar. Bu bireysel eğitim

Daha fazlasını oku

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Harfleri karıştırma, – Harfleri ya da heceleri doğru okumama, – Fazladan harf ya da hece ekleme, – Kelimeden harf ya da hece çıkararak okuma, – Yazım ve noktalama işaretleri hataları, – Tonlamada hatalar, – Satır atlama ve satırları yeniden okuma, – Yirmiye kadar sayma, haftanın günlerini sayma, alfabeyi sayma gibi basit sıralamaları yapmakta, –

Daha fazlasını oku

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HASTALIK MIDIR?

Zeka düzeyi normal ya da normal üzeri olan bireylerin çeşitli akademik alanlarda sorun yaşamaları ve potansiyellerinin altında başarı göstermeleri öğrenme güçlüğü olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme güçlüğü de yaşanılan problemler fizyolojik bir rahatsızlığa bağlı olarak gerçekleşmez. Bu sebeple öğrenme gBireylerin öğrenme alanında yaşadıkları zorlukların sebebi öğrenme stillerinin farklı olmasından kaynaklanır.

Disleksi ve Bilingualizm

Disleksi, kökeni nörolojik olan okuma, yazma ve heceleme edinmedeki zorluk olarak tanımlanı. (Masland, 1997). Disleksi tüm dillerde görülebilen bir durumdur ve disleksinin tanımının merkezinde, “edinmede güçlük” terimi yer alır. Disleksi, aynı zamanda bir dil problemini ifade eder, bu, yazılı kelimelerin analiziyle ilgili bir zorluk olarak düşünülmelidir. Başka bir deyişle, İngilizce’den Çince’ye her dilde ve kültürel

Daha fazlasını oku

DİSLEKSİNİN BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİ

Disleksisi olan bireyler hayatlarının her alanında gerçek yahut algısal açıdan sistematik zorluğa maruz kalırlar. Daha fazla çaba sarf etme ile başlayan bu süreç özellikle düşük benlik saygısı ve kronik kaygı durumu olmak üzere sonuçları çeşitli düzeylerde kendini gösterir ve toplumun beklentilerini karşılayamama sonucunda hayal kırıklığına uğrayabilirler. Kişilerin uzun vadede kişisel ve sosyal yaşamlarında pek çok

Daha fazlasını oku

Disleksi ve Nöroplastisite

Disleksi uzun bir süre boyunca beyin temelli, tedavi edilemeyecek ve ömür boyu sürecek bir sorun olarak görülmüştür. Bu yaklaşıma göre beyinde düzeltilemeyen bir sorun vardır ve bu nedenle disleksiye sahip kişiler, bununla başa çıkmak için başka yollar öğrenmek zorundadır. Beynin işleyişini incelemek için beyin tarama yöntemlerini kullanan modern nörolojik araştırmaların ortaya çıkmasıyla, disleksi, kelimeleri etkili

Daha fazlasını oku

Gelişimsel Disleksi ve Okuma Becerileri

Gelişimsel disleksi veya özel okuma güçlüğü, doğru, akıcı bir şekilde okumayı öğrenme ve genetik ve çevresel risk faktörlerinin etkili olduğu okuduğunu anlama becerisinde ve bunların karşılıklı etkileşiminin neden olduğu zorluklarla tanımlanan özel bir öğrenme bozukluğudur. Genellikle fonolojik alanın sıklıkla tehlikeye atıldığı dil temelli bir bozukluk olarak tanımlanır (Peterson & Pennington, 2015). Okuma yeteneği, yazılı sembolleri,

Daha fazlasını oku

DİSKALKULİ İLE NASIL ÇALIŞILIR?

Matematik öğrenmede sembollerin, işlemlerin ve bu işlemlere bağlı olarak ifade edilen kelimelerin anlamlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılması yatar. Bu sebeple, diskalkulisi olan çocuklarla matematik çalışırken çoklu duyusal öğretme tekniklerinden faydalanmak gerekir. Ayrıca matematik soyut kavramlardan oluştuğu için, temel kavramların öğretiminde somut nesnelerden (bloklar, küpler, sayma çubukları gibi) faydalanılarak keşfetmesi, ölçmesi, karşılaştırması, birleştirip-ayırması sağlanmalıdır. Bir diğer

Daha fazlasını oku

Disleksi Tanısı Almış Öğrenciler İçin Sınıf İçi Faydalı Olabilecek Stratejiler

Çocuk için doğru okulu seçtikten sonra sınıf içinde, öğretmenlerin de okuma ve yazmayla mücadele eden öğrencilere yardımcı olmak için kullanabilecekleri bazı destekler bulunmaktadır.  Bunlardan başlıcaları,  Kullanılan ders malzemelerinde görsel materyallerin bulunmasına özen gösterilmelidir. İmkan dahilinde ise, çeşitli teknolojik aletler ve disleksik çocuklar için oluşturulmuş yazılımlar ve uygulamalardan yararlanın. Çalışma kağıtlarında, büyük boyutlu görseller veya büyük

Daha fazlasını oku

Dislektik Çocukların Okul Seçimi

Disleksi tanısı olan çocuklar için okul dönemleri zorlu geçebilir. Bu yüzden disleksi problemi yaşayan çocukların okul seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.  Bunlardan başlıcaları, Ailelerin önce okulları ziyaret ederek okulun eğitim sistemi ve standartları ile ilgili detaylı bilgi edinmeleri gerekmektedir. Sınıfların çok kalabalık olmamasına özellikle dikkat etmek önemlidir. Eğer seçme imkanı var ise, öğretmenin

Daha fazlasını oku