Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0533 939 31 17

DİSKALKULİ İLE NASIL ÇALIŞILIR?

DİSKALKULİ İLE NASIL ÇALIŞILIR?

Matematik öğrenmede sembollerin, işlemlerin ve bu işlemlere bağlı olarak ifade edilen kelimelerin anlamlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılması yatar. Bu sebeple, diskalkulisi olan çocuklarla matematik çalışırken çoklu duyusal öğretme tekniklerinden faydalanmak gerekir. Ayrıca matematik soyut kavramlardan oluştuğu için, temel kavramların öğretiminde somut nesnelerden (bloklar, küpler, sayma çubukları gibi) faydalanılarak keşfetmesi, ölçmesi, karşılaştırması, birleştirip-ayırması sağlanmalıdır.
Bir diğer yandan konuları yapılandırılmış bir şekilde, mantıksal sırayla sunmak (kolaydan karmaşığa doğru) gerekir. Yaptıkça ayrıntılandırmaya doğru gidilir. Bu nedenle bir konu tam anlaşılmadan diğerine geçilmemelidir. Toplama işlemi ile ilgili bir probleme örnek verecek olursak;
• Ali’nin 4 kalemi var. 2 kalem daha aldı. Toplam kaç kalemi oldu?
Bu problem anlaşıldığında, aşağıdaki örnekteki gibi genişletmeler yapılabilir.
• Ali, kırtasiyeden 4 kurşun kalem, 2 tane de silgi aldı. Sonrasında girdiği marketten 3 renkli kalem daha aldı. Toplam kaç tane kalemi oldu?
Verdiğiniz problemi 1 defa doğru yapması, hemen ardından daha karmaşık bir probleme geçilmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Sık sık benzer uygulamaları yaparak konunun pekişmesi sağlanmalıdır.
Temel sayma ve hesaplama kavramları tam olarak oturana kadar küçük sayılarla çalışılmalıdır.
Problemde ne istendiğini ve sonuca ulaşmak için hangi işlemlerin gerekli olduğunu belirlemek için sayı doğruları, grafikler, şemalar ve çizimlerden faydalanmak gerekir. Böylelikle organizasyon, hafıza, görsel algılama, analiz etme gibi becerilerinin de gelişmesine destek olmuş olursunuz.
Çocukların kendi fikirlerini aktarması için zaman tanıyın. Soruları çözerken hangi yöntemleri kullanması gerektiğine kendisinin karar vermesi için teşviklerde bulunun.

Bir Cevap Yazın

Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ve dağıtılamaz | Disleksi Merkezi

Call Now ButtonBizi Arayın