Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0533 939 31 17

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE EN SIK KARŞILAŞILAN SEMPTOMLAR

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE EN SIK KARŞILAŞILAN SEMPTOMLAR

 Alfabedeki harf dizinini öğrenmede güçlük
 Seslerin karşılığı olan harfleri bulmada güçlük
 Kafiyeli sözcük üretmede ve sözcüğü oluşturan harfleri söylemede güçlük
 Hecelemede güçlük
 Sözcükleri, nesne ve kavram isimlerini hatırlamada güçlük
 Yazılı sözcükleri seslendirmede güçlük
 Bir sözcükteki benzer sesleri ayırt etmede güçlük ve seslerin yerini değiştirme
(Ör: Ekşi/eşki)
 Yazılı kelimeleri öğrenme ve hatırlamada zorluk
 Okurken kelime, satır atlama ve/ya da sözcüklerin sonuna ek ekleme ve ekleri
okumama
 Yazı yazmada zorluk. Yazarken harf atlama ya da yanlış harf kullanma
 Yavaş ya da yanlış okuma
 Yazıda çok sayıda imla hatası (Cümle sonlarına nokta koymama, cümle başında
büyük harf kullanmama, vb.)
 Sesli okumada güçlük, sözcükleri yanlış sırayla okuma, kelime atlama ya da
sözcüğe takı ekleme
 Sözcüklerin doğru anlamını bilememe
 Çok kullanılmayan sözcükleri okuma ya da telaffuz etmede güçlük gibi sorunlar
Çarpım tablosunun öğreniminde güçlük
 Aylar, mevsimler gibi sıralı becerilerin öğreniminde güçlük
gibi semptomlar öğrenme güçlüğünde en sık karşılaşılan semptomlar olarak sıralanabilir.

Yorumlar kapalı.