Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0533 939 31 17

Otizm, Dil Bozuklukları ve Disleksi

Otizm, Dil Bozuklukları ve Disleksi

Otizm spektrum bozuklukları (OSB) ile disleksi arasındaki semptom örtüşme konusunda küçük bir literatür vardır. Resmi olarak, DEHB için olduğu gibi, OSB disleksi tanısı için dışlayıcı bir kriterdir ve bunun tersi de geçerlidir, ancak OSB hem bilişsel hem de davranışsal özelliklerde disleksi ile örtüşme gösterir. (Reiersen ark., 2008). Çocukların bir kısmı disleksi, DEHB ve OSB arasındaki semptomları paylaşabilir.

Asperger Sendromlu (AS) yetişkinlerden oluşan bir örneklemde yazılı ifade bozukluğu ile birlikte okuma bozukluğunun sıklığı% 14 civarındaydı, bu nedenle bu sonuca göre Asperger sendromlu yedi kişiden yaklaşık birinde birlikte ortaya çıkan disleksi olacağı saptanmıştır. ( Hofvander ve diğerleri, 2009). Bununla birlikte, Asperger Sendromu disleksiden çok daha nadir bir durum olduğundan, disleksi olan ve birlikte ortaya çıkan Asperger sendromuna sahip bireylerin oranı muhtemelen düşük olacaktır.

Disleksili çocuklar için yaygın bir sorun, konuşma dilinin yanlış yorumlanabilme ihtimalidir. Bu, yüksek işlevli otizmle ilişkili iletişim zorluklarından neredeyse ayırt edilemez olan pragmatik dil bozukluğu (PDB) ile daha fazla örtüşme yaratır. PDB olan çocuklar, çoğu zaman olayların temel anlamını veya dikkat çekici yönlerini yorumlayamazlar. Bu, PDB çocukları yeni durumların anlamını genelleştirmek ve kavramak için mücadele ederken (otizm ve Asperger Sendromunda da görülür) rutin ve “aynılığa” yönelik bir tutkuya neden olur. Açık ve somut talimatlar açıkça anlaşılır ve uygulanır, oysa şakalar, alaycılık ve genel sosyal sohbet gibi basit ancak gerçek olmayan ifadeler zordur ve yanlış yorumlanabilir. Dolayısıyla PDB, şakaları yorumlamakta güçlük çeken çocuğun sosyal yeteneklerini etkileyebilir. Mevcut düşünce, PDB’nun dil becerilerinden kaynaklanan bir sorun değil, sosyal iletişim ve bilgi işleme sorunlarından birinden kaynaklandığı yönündedir. Griffiths (2007), disleksik öğrencilerde bu türden zorlukları tespit etmiş, bir hikayeden çıkarım yapmada ve bir şaka için doğru yumruk satırını seçmede yetersiz kaldıklarını göstermiştir. Elbette bu, yazılı dil ve stres altındaki sınavların yanı sıra bir dizi sosyal etkileşim için de etkilere sahip olabilir.

 

Kaynaklar

Simonoff, E., Pickles, A., Charman, T., Chandler, S., Loucas, T., & Baird, G. (2008). Psychiatric disorders in children with autism spectrum disorders: prevalence, comorbidity, and associated factors in a population-derived sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

Wright, C., Conlon, E., Wright, M., & Dyck, M. (2011). Sub-lexical reading intervention in a student with dyslexia and Asperger’s disorder. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 11, 11–25.

Hofvander, B., Delorme, R., Chaste, P., Nydén, A., Wentz, E., Ståhlberg, O., Herbrecht, E., et al. (2009). Psychiatric and psychosocial problems in adults with normal-intelligence autism spectrum disorders. BMC Psychiatry,

Griffiths, C. C. B. (2007). Pragmatic abilities in adults with and without dyslexia: A pilot study. Dyslexia, 13(4), 276–296.

Cheung, C. H. M., Wood, A. C., Paloyelis, Y., Arias-Vasquez, A., Buitelaar, J. K., Franke, B., Miranda, A., et al. (2012). Aetiology for the covariation between combined type ADHD and reading difficulties in a family study: The role of IQ. Journal of Child Psychology and Psychiatry,, 53(8), 864–873.

 

 

Yorumlar kapalı.

Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ve dağıtılamaz | Disleksi Merkezi

Call Now ButtonBizi Arayın