Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0533 939 31 17

Özel Öğrenme Güçlüğü’nün Diğer Alanlarla İlişkisi Nedir?

Özel Öğrenme Güçlüğü’nün Diğer Alanlarla İlişkisi Nedir?

Yapılan çalışmalar incelendiğinde özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) tanısı almamış öğrencilerin özel öğrenme güçlüğü tanılı öğrencilere göre yönetici işlev becerilerinin, problem çözme becerilerinin ve dikkat becerilerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Grinblat ve Rosenblum (2016) tarafından yapılmış olan çalışmada özel öğrenme güçlüğü tanısı olan öğrencilerin organizasyon becerileri değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları ÖÖG tanısı almış öğrencilerin zamanı organize etme becerilerinin daha zayıf olduğu görülmüştür. Bu veriler doğrultusunda yönetici işlev becerilerinde bozulmalar olduğu saptanmıştır. Rosenzweig, Krawec ve Montague (2011) öğrenme güçlüğü yaşayan ve ÖÖG tanısı almamış öğrencilerin matematik problem çözme sırasındaki üst bilişsel performanslarının değerlendirdikleri çalışmada, ÖÖG tanısı olan çocukların problem çözme becerilerinde ve farklı stratejiler geliştirmede akranlarına göre daha düşük bir performans sergiledikleri görülmüştür. Bu durumun ÖGG yaşayan çocukların gelişmemiş işlem becerileri ve bilgileri zihinden geri çağırma yetersizliklerinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Özel öğrenme güçlüğü tanılı çocukların dikkat becerilerinin daha düşük olduğunu gösteren çalışmaların yanında küçük yaşlarda gelişmeye başlayan dikkat becerilerindeki sorunların ilerleyen dönemde öğrenme güçlüğü riski oluşturan çalışmalar da mevcuttur (Commodari, 2012). Özel öğrenme güçlüğüne sahip çocukların bu becerilerinin geliştirilmesine yönelik düzenlenecek eğitim programları bu becerilerin gelişimi açısından fayda sağlayabilmektedir.

 

Kaynaklar

Commodari, E. (2012). Attention skills and risk of developing learning difficulties. Current Psychology, 31(1), 17-34.

Grinblat, N. & Rosenblum, S. (2016). Why are they late? Timing abilities and executive control among students with learning disabilities. Research in developmental disabilities, 59, 105-114.

Rosenzweig, C., Krawec, J. & Montague, M. (2011). Metacognitive strategy use of eighthgrade students with and without learning disabilities during mathematical problem solving: a think-aloud analysis. Journal of Learning Disabilities, 44(6) 508-520.

Yorumlar kapalı.

Tüm hakları saklıdır izinsiz kullanılamaz ve dağıtılamaz | Disleksi Merkezi

Call Now ButtonBizi Arayın