Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN GENEL DAVRANIŞLAR

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN GENEL DAVRANIŞLAR

-Benzer kelimeleri birbirine karıştırırlar. Örneğin; “incir” yerine “zincir” veya “en” yerine “ne” diyebilirler.
-Bir harfi veya sayıyı ayna görüntüsü ile ters olarak yazarlar.
-Bazı kelimeleri yanlış heceler, hece atlar, heceleri tersten okur-yazarlar.
-Sesli okuma sırasında vurgulamaları inişli-çıkışlı olur ve noktalama işaretlerini okuma esnasında görmezler.
-Dil sorunları gözlemlenir.
-Sayfayı yanlış ve düzensiz kullanır, çizgiler arasında yazmada zorluk yaşarlar.
-Kelimeleri birbirine çok yakın veya çok yer kaplayacak şekilde aralıklı yazarlar.
-Yuvarlık ve düz çizgiden oluşan harfleri yazmada zorluk çekerler.
-Aşırı düzensizlik görülür.
-Geç ve yavaş yazı yazarlar.
-Dikkat dağınıklığı veya erken unutma gözlemlenir.
-Sembolleri, şekilleri ve işaretleri tersten algılar ve yazarlar. Örneğin; “+” sembolü yerine “x” kullanırlar.
-Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda öz güven eksikliği görülür.
-Problem çözme becerilerinde yaşıtlarına göre gerilik gösterirler.
-Yazılı sınavlarda görülen başarısızlık oranı sözlü sınavlara göre daha yüksektir.
-Dislektik çocuklar zamanı kavrama, kullanma ve söylemede zorluk yaşarlar.
-Kurdukları cümlelerin sonunu getirmede zorluk çeker, genelde kısa cümle kurarlar.
-Aşırı hareketli ya da tam tersi çok durağan olabilirler.
-Birden fazla işlem gerektiren problemlerde sorun yaşarlar.
-Soyut kavramları algılamakta zorlanırlar.
-Analiz, organize ve sentez etmede güçlük yaşarlar.
-Uyum sorunu görülür.
-Görsel ve işitsel algıda yavaşlık gözlemlenir.
-Motor koordinasyonu sorunları yaşanır.

Yorumlar kapalı.