Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DEPRESYON

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DEPRESYON

Özel öğrenme güçlüğüne sahip çocukların akademik başarılarının düşük olduğu görülmektedir. Akademik başarının düşük olması çocukların kendilerini diğer alanlarda da başarısız olarak algılayarak kendilerini yetersiz görmelerine neden olabilmektedir. Çocuğun kendiyle ilgili olumsuz düşüncelere sahip olması onu depresyona daha açık bir konuma getirir. Bunun yanı sıra yapılan çalışmalar özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukların normal gelişim gösteren çocuklara göre daha fazla akran zorbalığına maruz kaldığını göstermektedir. Yine aynı şekilde akran zorbalığına uğramanın depresyonun belirleyicilerinden biri olduğu bilinmektedir. Özet olarak, yaşanan akademik zorluklara okulda yaşanan akran zorbalığı da eklendiğinde özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda kaygının ve depresif ruh halinin yüksek olduğu görülmektedir.

Undheim, A. ve Sund, A. (2008). Psychosocial Factors and Reading Difficulties: Students With Reading Difficulties Drawn From A Representative Population Sample. Scandinavian Journal of Psychology. 49, 377–384.
Swearer, S. M., Wang, C., Maag, J. W., Siebecker, A. B., & Frerichs, L. J. (2012). Understanding the bullying dynamic among students in special and general education. Journal of School Psychology, 50(4), 503-520.
Kaltiala-Heino, R., Fröjd, S., and Marttunen, M. (2010). Involvement İn Bullying And Depression İn A 2-Year Follow-Up İn Middle Adolescence. European Child And Adolescent Psychiatry, 19(1), 45.

Yorumlar kapalı.