Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

YAZI ÖĞRETİMİNDE ÖN HAZIRLIK NASIL OLMALIDIR?

YAZI ÖĞRETİMİNDE ÖN HAZIRLIK NASIL OLMALIDIR?

Yazı öğretiminde, öncelikli olarak öğrencilerin gelişim düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır. Değişik çevrelerden gelerek oluşan öğrencilerin farklı sosyoekonomik, kültürel düzeylere sahip olabileceği esas alınarak öğretim sürecinde de algı, anlama, kavrama yetilerinde farklılıklar olabileceği düşünülmelidir.
Yazı öğretimi sürecinde öğretmen ile öğrenci arasında etkileşim ve iletişim açısından beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Öğretmenin bu durumda kendi deneyimlerine dayanarak bilgi, beceri ve yaratıcılığını kullanması son derece önemli olacaktır. Öğretmenin yazı öğretimi sürecinde seçilecek harf veya sözcükleri, öğrencinin yaşantısından örnekler taşıyacak şekilde modellemesi öğrenme sürecini hızlandıracağı gibi akılda kalıcılığı da arttırmaktadır. Benzer şekilde harf yapılarının uygun formda ve belirli büyüklükte olması da önemlidir.
Kaynak: Artut, K. İlköğretim (1. Kademe-Birinci Sınıf) Yazı Öğretiminde Temel İlkeler, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü. Adana-Türkiye.

Yorumlar kapalı.