Disleksi Tedavi Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0212 292 60 20 | 0546 428 53 63

DİSLEKSİ OLAN ÇOCUKLARIN OKUMA HIZI İLE İLGİLİ BAZI BULGULAR

DİSLEKSİ OLAN ÇOCUKLARIN OKUMA HIZI İLE İLGİLİ BAZI BULGULAR

Yapılan araştırmalara göre okuma hızı ile okuduğunu anlama oranı arasında pozitif bir ilişki vardır (Marston, 1989; Allinder, Fuchs, 1998). Ancak okuma hızının mı okuduğunu anlamayı yoksa okuduğunu anlamanın mı okuma hızını etkilediği henüz tespit edilememiştir. Ama günümüzde halen devam eden çalışmalara göre ikisi arasında çift yönlü bir ilişki olduğu öngörülmektedir(Farr ve Carey, 1986; Lipson ve Lang, 1991)

Bunun yanında, metinlerin içeriği okuma hızını ve okuduğunu anlama düzeyini etkiler. Yapılan araştırmalara göre olay içerikli (öykü,masal vb) metinler bilgi içerikli metinlere göre daha hızlı okunmaktadır. Bilinen öykülerin veya masalların çocukların okuma hızını doğrudan etkilediği gözlemlenmiştir. Bu tür metinlerin okutulması çocukların kendilerine olan güvenlerini arttırmalarını sağlar. Ancak bu tür metinler her zaman okutulmamalıdır. Sadece çocuğu motive etmek için okutulmalıdır. Aksi halde istenilen verim alınamaz.

Yorumlar kapalı.